logo
Hotline: 0986493434 - 0973432244

Tấm đệm Cao su, Cao su tấm

Cao su Silicone

Cao su Silicone

Vật liệu Silicone (hay còn gọi là VMQ) có màu trắng, vàng hoặc đỏ
Cao su Neoprene

Cao su Neoprene

Cao su CR hay cao su Neoprene là Vật liệu Polychloroprene (hay còn gọi là Neoprene) có màu đen.
Cao su NBR

Cao su NBR

Cao su NBR là Vật liệu Acrylonitrile-butadiene (hay còn gọi là NBR) có màu đen.
Cao su EPDM

Cao su EPDM

Cao su EPDM là Vật liệu Ethylene-Propylene (hay còn gọi là EPDM) có màu đen.
Zalo
Zalo