logo
Hotline: 0986493434 - 0973432244
GIOĂNG KHÔNG AMIANG VALQUA 6602, RON KHÔNG AMIANG VALQUA 6602
Ron không Amiang Valqua 6602, Gioăng không Amiang Valqua 6602, được sản xuất và gia công từ tấm đệm không Amiang Valqua 6602
Ron không Amiang Valqua 6602, Gioăng không Amiang Valqua 6602 được gia công dựa trên kích thước tiêu chuẩn hoặc kích thước do khách hàng đưa ra, hoặc từ vật mẫu khách hàng cung cấp. 
Môi trường: 
Ron không Amiang Valqua 6602, Gioăng không Amiang Valqua 6602 được sử dụng trong: Không khí, nước, nước biển, nước nóng, dầu mỏ, dung dịch muối, axit yếu, kiềm yếu, cũng như các loại khí chung.
Ứng dụng:      
Ron không Amiang Valqua 6602, Gioăng không Amiang Valqua 6602 Được sử dụng làm vòng đệm cho mặt bích đường, mũ van và các thiết bị khác sử dụng trong các ngành công nghiệp khác nhau bao gồm các nhà máy lọc dầu, công nghiệp hóa chất và nhà máy đóng tàu.
Khối lượng riêng:       1.7 (g/cm³)
Nhiệt độ:                    -50 đến +150°C 
Áp suất:                      2.94Mpa

RON KHÔNG AMIANG VALQUA 6602

Zalo
Zalo