logo
Hotline: 0986493434 - 0973432244
RON KHÔNG AMIANG TEADIT NA-1005, GIOĂNG KHÔNG AMIANG TEADIT NA-1005, GASKET TEADIT NA-1005
Ron không Amiang Teadit NA-1005, Gioăng không Amiang Teadit NA-1005 được sản xuất và gia công từ tấm đệm không Amiang Teadit NA-1005
 được sản xuất và gia  được gia công dựa trên kích thước tiêu chuẩn hoặc kích thước do khách hàng đưa ra, hoặc từ vật mẫu khách hàng cung cấp.
Môi trường:        
Ron không Amiang Teadit NA-1005, Gioăng không Amiang Teadit NA-1005 được sử dụng trong môi trường hơi nước, không khí, nước, nước biển, nước nóng, dầu mỏ, gas, dung dịch muối, axit yếu, kiềm yếu, cũng như khí chung.
Ứng dụng:        
Ron không Amiang Teadit NA-1005, Gioăng không Amiang Teadit NA-1005 được sử dụng làm vòng đệm cho mặt bích đường, mũ van và các thiết bị khác sử dụng trong các ngành công nghiệp khác nhau bao gồm các nhà máy lọc dầu, công nghiệp hóa chất và nhà máy đóng tàu
Khối lượng riêng:      1.75 (g/cm³)
Nhiệt độ:                   -50 đến +240°C
Áp suất:                     110bar

RON KHÔNG AMIANG TEADIT NA-1005

Zalo
Zalo