logo
Hotline: 0986493434 - 0973432244
Graphite đúc, graphite ring, graphite tết cối, vòng graphite đúc được sản xuất
mật độ và kích thước chính xác. Chúng được sản xuất từ
Graphite tinh khiết cao. Chúng không chứa chất kết dính, chất đàn hồi hoặc chất độn.

Tính năng chính
• hiệu suất làm kín nổi bật trên thời gian dài, điều chỉnh dễ dàng
• Kháng hóa chất tuyệt vời.
• Phạm vi nhiệt độ rất rộng.

GRAPHITE ĐÚC, GRAPHITE RING CHO VALVE, TẾT CỐI

GRAPHITE RING, TẾT CỐI GRAPHITE 99%

GRAPHITE RING, TẾT CỐI GRAPHITE 99%

Graphite đúc, graphite ring, graphite tết cối, vòng graphite đúc, O-Ring Graphite được sản xuất mật độ và kích thước chính xác. Chúng được sản xuất từ Graphite tinh khiết cao. Chúng không chứa chất kết dính, chất đàn hồi hoặc chất độn.
GRAPHITE RING, TẾT CỐI GRAPHITE 98%

GRAPHITE RING, TẾT CỐI GRAPHITE 98%

Graphite đúc, graphite ring, graphite tết cối, vòng graphite đúc, O-Ring Graphite được sản xuất mật độ và kích thước chính xác. Chúng được sản xuất từ Graphite tinh khiết cao. Chúng không chứa chất kết dính, chất đàn hồi hoặc chất độn.
Zalo
Zalo