logo
Hotline: 0986493434 - 0973432244
 
DÂY TẾT CHÈN PTFE ARAMID
Dây tết chèn PTFE sợi Aramid Nó được bên bằng sợi PTFE với Graphite kết gia cố tại các góc bằng sợi Aramid.
Dây tết chèn PTFE sợi Aramid có vận tốc trượt và dẫn nhiệt tốt.
Môi trường:
Dây tết chèn PTFE sợi Aramid có thể được sử dụng trong môi trường nước, nước thải, nước nóng, dầu, mỡ bôi trơn, axit yếu và kiềm yếu.
Khối lượng riêng: 1.4 ÷ 1.6 (g/cm³)
Ứng dụng:
Dây tết chèn PTFE sợi Aramid cho phép dùng trong máy bơm piston áp lực cao, máy trộn, khuấy, lò phản ứng, cho công nghiệp và hóa chất.
 
 
 

Dây tết chèn PTFE Aramid

Dây tết chèn PTFE Aramid

Dây tết chèn PTFE Aramid

Dây tết chèn PTFE sợi Aramid Nó được bên bằng sợi PTFE với Graphite kết gia cố tại các góc bằng sợi Aramid.
Dây tết chèn PTFE sợi Aramid có vận tốc trượt và dẫn nhiệt tốt.
Zalo
Zalo