GRAPHITE RING, TẾT CỐI GRAPHITE 98% - Công ty TNHH Vât Liệu Làm Kín Song Nguyên
logo
Hotline: 0986493434 - 0973432244
Graphite đúc, graphite ring, graphite tết cối, vòng graphite đúc, O Ring Graphite được sản xuất mật độ và kích thước chính xác. Chúng được sản xuất từ Graphite tinh khiết cao. Chúng không chứa chất kết dính, chất đàn hồi hoặc chất độn.
 
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
  • Graphite purity: 98%
  • Ash content: 2%
  • Density range: 1.4 - 1.8 g/cm3/SG
  • Sulphur content: ≤300 ppm
  • Chloride content: ≤25 ppm
  • Fluoride content: ≤25 ppm
  • Halogen content: ≤100 ppm
  • Oxidation rate in air at 670°C (1238°F): <5%/hour
Thuộc tính vật liệu 
• Tương thích với môi trường trong phạm vi pH 0-14.
• Hàm lượng lưu huỳnh (điển hình): ≤300 ppm.
• Không làm mất chất bay hơi ở nhiệt độ cao.
• Nhiệt độ giới hạn thấp hơn sẽ áp dụng khi được sử dụng với tác nhân oxy hóa, ví dụ: axit nitric.
• Khối lượng riêng: 1,4g / cm3
• Hệ số ma sát với thép: 0,05.
 
VALVE STEM DUTIES:
Maximum Operating Temperatures:
Steam +650°C (+1202°F)
Oxidising conditions +500°C (+932°F)
Non-oxidising +1000°C (+1832°F)
Minimum Operating Temperature: -200°C (-328°F)
Maximum System Pressure: 25MPa/250bar (3626psi)
 

GRAPHITE RING, TẾT CỐI GRAPHITE 98%

GRAPHITE RING, TẾT CỐI GRAPHITE 98%

GRAPHITE RING, TẾT CỐI GRAPHITE 98%

Graphite đúc, graphite ring, graphite tết cối, vòng graphite đúc, O-Ring Graphite được sản xuất mật độ và kích thước chính xác. Chúng được sản xuất từ Graphite tinh khiết cao. Chúng không chứa chất kết dính, chất đàn hồi hoặc chất độn.